Pošetilost

K jednomu zenovému mistrovi přišel jednoho dne mladý muž a vypravoval mu s velkou radostí, že mu rodiče konečně dovolili studovat práva.

"Nezaleknu se žádné námahy, jen když úspěšně ukončím studium." Mistr, který nenadělal mnoho řečí, mladého muže trpělivě poslouchal a řekl pouze: "

A pak?" "Pak ze mě bude dobrý advokát," řekl mladý muž nadšeně.

"A pak?" ptal se mistr dále. "Pak," řekl mladý muž, "povedu mnoho procesů, z nichž většinu vyhraju, získám si popularitu a klienti se ke mně jen pohrnou."

"A pak?" zeptal se zas mistr. "Pak," pokračoval mladý muž, "vydělám spoustu peněz, ožením se, založím rodinu, postavím velký dům, koupím si drahé auto a budu mít krásný život."

Mistr se zas a s velkým klidem zeptal: "A pak?"

"Pak," řekl mladý muž zamyšleně, "pak jednoho dne zemřu."

Ještě jednou se mistr zeptal: "A pak?"

Reklama