Liška a králík

Při procházce s jedním ze svých žáků ukázal zenový mistr na lišku, která štvala králíka. "Stará bajka praví, že králík lišce uteče," řekl mistr.

"Ne," odpověděl žák s určitostí, "liška je rychlejší než králík."

"Přesto králík unikne," trval na svém mistr.

"Proč jste si tím tak jist?" ptal se žák.

"Protože lišce jde o oběd, králíkovi však o život," odpověděl mistr.

Reklama