Volné energie

Narodil jsem se v roce 1950. Vystudoval jsem univerzitu technologie v Budapešti, fakultu strojního inženýrství, obor motory. Titul jsem získal v roce 1974. Na univerzitě jsem se převážně zabýval výrobou tepla a přenosy energie obecně.

Na 8. veletrhu esoterika v Praze byl v pátek 20. dubna 2012 odhalen a představen panem Georgem Egelym, Ph.D. přístroj produkující volnou energii. Jeho základní princip, tj. studená jaderná fúze, při které dochází k přeměně uhlíku a grafitu na železo a další prvky, je schopen si každý zopakovat doma v kuchyni.

Akademie soběstačnosti - středa 10.10. 2012
sdílení aktuálních informací a diskuzní večer na téma

NOVÉ ZDROJE ENERGIE

Peter Lindemann, Dsc, se o volnou energii začal zajímat v roce 1973, kdy začal studovat dílo Edwina Graye. Do roku 1981 vyvinul své vlastní systémy volné energie založené na proměnné reluktanci generátorů a konstrukcích pulzních motorů. V 80. letech spolupracoval s Brucem DePalmou a Ericem Dollardem.

Rozšíření funkčních technologií pro výrobu volné energie brání bohaté elity, vlády, podvodní vynálezci a šarlatáni, stejně jako nevědomá veřejnost.

Zde se otevírá nový svět sil a dynamiky, jehož existenci matně tušili někteří badatelé, jako například Luigi Galvani. Tesla si byl vědom mystického závanu vanoucího z jeho objevu.

Přítažlivost kosmických paprsků spočívá v jejich stálosti. Prší na nás 24 hodin denně, a pokud bude vyvinuto zařízení, které využije jejich energii, nebudou třeba zařízení pro uchovávání energie, která jsou nutná pro zařízení využívající síly větru, přílivu nebo slunečního světla. Všechny mé výzkumy směřují k závěru, že existují malé částice, z nichž každá nese tak malý náboj, že je opodstatněné nazývat je neutrony. Pohybují se velkou rychlostí převyšující rychlost světla.

Ruští vědci vyvinuli nový způsob získání stálého elektrického proudu ze vzduchu, jež je nasycen statickou elektřinou. Pokusný exemplář tohoto zařízení je postaven a v současné době jsou na něm prováděny zkoušky v jedné z laboratoří moskevského Vědecko-výzkumného institutu elektrifikace zemědělství.

Geniální vynálezce, vizionář, který předběhl svou dobu, a k jehož dílu se nyní s obdivem i v tichém úžasu - a s novým pochopením - začínáme vracet, po téměř 70-ti letech od jeho smrti. (10. července 1856 - 7. ledna 1943).

Z cyklu MODERNÍ ZÁZRAKY o objevech, které mohou zachránit svět, ale také ho zničit.

Nikola Tesla (10. července 1856, Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko – 7. ledna 1943, New York) byl americký fyzik srbského původu, vynálezce a konstruktér elektrických strojů a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud.

V létě roku 1931 dr. Nikola Tesla testoval v silničním provozu luxusní sedan Pierce-Arrow opatřený střídavým elektrickým motorem s 1800 otáčkami za minutu a přijímačem vyladěným pro čerpání energie z éteru.

Datum události: 
18.10. od 18:00
Cena: 
90 Kč

Strhující vyprávění o skutečných událostech duchovního světa současnosti, technologiích Nikoly Tesly a jejich několikanásobném překonání morálními technologiemi dnešních vědců. Byli jsme u toho, když převratné vynálezy vědy byly sděleny a nabídnuty lidstvu.

Náš svět je plný energií. Tyto síly putují zdánlivě nepochopitelnými cestami, kolem nás se dějí věci, nad kterými kroutíme hlavou. My jsme však skutečnými projektanty událostí s obrovskou schopností je zhmotnit.

Datum události: 
30.09. od 12:00
Cena: 
90 Kč

Náš svět je plný energií. Tyto síly putují zdánlivě nepochopitelnými cestami, kolem nás se dějí věci, nad kterými kroutíme hlavou. My jsme však skutečnými projektanty událostí s obrovskou schopností je zhmotnit.