Voda

Jedno z tajemství vody spočívá v její schopnosti vytvářet zvláštní makromolekuly, které se označují jako clustery. Tato schopnost umožňuje vodě obalovat cizí molekuly, například cukru, soli, bílkovin, kyselin nebo jedovatých látek. Molekuly H 2 O cizí molekuly těsně obklopí a vytvoří přesný otisk jejich tvaru. I po vyfiltrování této cizí substance si clustery zachovají její tvar, perfektní otisk hostitelské molekuly. A ještě více: přenáší její kmitání a tím její informaci. Vědci v tomto vidí vysvětlení homeopatie. Naneštěstí voda tímto způsobem přenáší také informace jedovatých látek.

Lidské tělo je ze 70% složeno z vody, dostatečný pitný režim je proto pro zdravé fungování organismu nezbytný. Nejpřirozenějším zdrojem tekutin je pochopitelně čistá voda. Limonády, káva a čaj jsou pro tělo hůře stravitelné, a ani balené vody nejsou o moc lepší - mnohdy se jedná o obyčejnou vodu z kohoutku, díky PET lahvím navíc znehodnocenou škodlivými látkami (viz článek Pijete z plastové lahve? Polykáte hormony). Co tedy pít? Vodu z vodovodu! Je tím nejdostupnějším, co máme. S pomocí křišťálu ji navíc můžete pozvednout o úroveň výše - získat léčivý nápoj lahodné chuti, zbavený všech případných nečistot a bakterií.

Vizuálně velmi atraktivní dokument natáčený na všech kontinentech přináší komplexní pohled na problematiku vodních zdrojů. Západní civilizaci, která chápe dostatek pitné vody jako samozřejmost, poskytuje vhled do života lidí, pro něž je naopak nedostatek tohoto cenného přírodního zdroje neustálým ohrožením.

Ze všech známých substancí je voda jedinečná v tom, že uniká z ok systémů racionálních věd. Jsou to právě tyto neobvyklé vlastnosti vody, které vůbec umožňují rozvoj a zachování života na naší planetě. 

Umíme měřit různé vlastnosti vody v širokém spektru teplot, ale tato měření pouze odhalují, že se voda chová jako zvláštní substance, která se příčí logice. Je voda „nenormální“? – věda je v této otázce nejednotná, říká Paul Caro, vedoucí výzkumu CNRS ve své knize Water.

Voda je velice zajímavá tekutina. Má naprosto odlišné vlastnosti od jiných tekutin. Má schopnost akumulovat kosmickou energii, stejně tak jako má schopnost uchovávat informaci. Funguje podobně jako magnetofonový pásek, nebo jiné podobné medium, na které je možné zapisovat. A jak to celé funguje?

Označení v němčině „oživení vody“ se stalo velmi citovaným, častokrát chybně vykládaným a mnohdy zneužitým pojmem. Ale odkud vlastně tento výraz pochází?

Všem nám připadá důvěrně známá. Je to kapalina, která je podmínkou života na naší planetě. Voda. Je v nás a také všude kolem, proto nám její vlastnosti připadají tak přirozené. Při hlubším zamyšlení se však zjistíme, že je plná fascinujících překvapení a záhad. Může mít voda paměť?

Film CoMyJenVíme!? představuje odklon od konvenčního světonázoru. Požaduje od diváka fantazii a otevřenou mysl - nechce totiž nic víc než přinést důkazy pro přehodnocení dosud známého vnímání světa. Diváci jsou v podobné situaci jako Koperníkovi současníci, když je učenec na přelomu 15. a 16.

Režisér Viliam Poltikovič o vegetariánství, duchovnosti, filmu a neustálém hledání.