Víra

S lehkostí básníka vysvětluje Milan Calábek onu iluzornost vnímání skutečnosti zažívanou skrze slova,pojmy a představy.

Taylor Smith ve svých 10 letech napsala dopis svému dospělému já. O dva roky později poskytl útěchu její rodině, když dívka zemřela na zápal plic.

Tohle je jiný kouč, než na jaké jste zvyklí. Svou průpravu nezískal jako psycholog nebo absolvent MBA, ale v tajných službách a ve válce. Tomáš Keltner proto ví, že vaším jediným skutečným nepřítelem je váš strach.

Přátelské povídání o vegetariánství. Jak maso působí na lidskou mysl a tělo. Osobně znám ještě několik lidí, kteří jsou vegetariány od narození. Brzy s nimi natočím další přátelský rozhovor. Jsme lidi, naší potravou je rostlinná strava.

MH 311 Strava, která byla na počátku určena člověku, neobsahovala živočišné produkty. Teprve po potopě, kdy byla na zemi zničena veškerá zeleň, dostal člověk povolení jíst maso.

Přednáška Eduard Tomáše - popis zkušenosti tzv. druhého břehu čili Jednoty života, tak jak může být realizována již v tomto vtělení. Doplněno relaxační hudbou.

Režie: Igor Chaun. -- Dokumentární pásmo o rostoucí oblibě buddhistické filozofie ve světě. Dokument láskyplně představuje smysl buddhismu. Byl vysílán jako závěrečná samostatná část komponovaného večera České televize, vysílaného 6.března 1999.

Třicet let mezi mrtvými - přednáška Ing. Artura Zatloukala z Přednáškového fóra 2010 v Brně. Život po životě.

Eckhart Tolle můuví o tom, jak si správně přát.

Papež Benedikt XVI. oznámil k 28. únoru svou rezignaci. Jako hlavní důvod uvedl své zdravotní problémy.

V souvislosti se smrtí Jana Pavla II. (rok 2005) a volbou nového papeže se v internetových diskusích poměrně často objevovaly připomínky proroctví svatého Malachiáše (1095-1148). Malachiáš vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu.

Dokument o podivuhodném působení Ježíše po zmrtvýchvstání, kdy se zjevoval, kázal a působil.

Největší náboženská slavnost na světě, hinduistický svátek, na kterém se sejde až sto milionů věřících, v dokumentu režiséra a duchovního hledače Viliama Poltikoviče...

Vystoupení Josefa Luxe na Celostátním setkání mládeže Svatá Hora '99.

Stránky