Tachyonová energie

Tachyon (z řec. ταχύς – rychlý) je hypotetická, dodnes neprokázaná částice pohybující se nadsvětelnou rychlostí. Oproti klasickým částicím by se tachyony chovaly paradoxně – se zvyšující se energií by se zpomalovaly a se snižující zrychlovaly. Z hlediska matematického formalismu jsou takové částice přípustné, ale žádná všeobecně přijímaná současná fyzikální teorie je neobsahuje, nejsou nutné k vysvětlení žádného dosud známého pozorovaného jevu. Podle principu Occamovy břitvy se tedy předpokládá, že neexistují.

Z hlediska speciální teorie relativity by šlo o částice pohybující se po prostorupodobných světočarách. V tomto formalismu by měly ryze imaginární klidovou hmotnost, nebylo by možné je zpomalit pod rychlost světla a porušovaly by kauzalitu. Tachyony se rovněž vyskytovaly v původní bosonové teorii strun. Pozdější teorie superstrun zahrnuje i fermiony a existenci tachyonů již nepřipouští.

V září 2011 byla zveřejněna informace vědců z CERNu, že při experimentu OPERA byla naměřena nadsvětelná rychlost neutrin. Dne 22.02.2012 byly zpochybněny výsledky toho experimentu, díky zjišťeným závadám na hardwaru.

Tachyonové částice jsou jedním ze základů fiktivních technologií v amerických sci-fi seriálech (Star Trek, atd.). Nejvíce jsou zmiňovány a používány v sérii Star Trek: Vesmírná loď Voyager. Zde jsou používány k tzv. transwarpovému pohonu, k vytváření časoprostorových anomálií a časových interdimenzionálních riftů (proudů) (rift - angl. trhlina), které je možné vytvořit tzv. chrono-deflektorem s nedio-tachyonovým pulzem. Jsou také základem pro spouštěcí sekvenci borgského transwarpového pohonu. Další možné použití je nastíněno ve hře Ground Control II.: Operation Exodus, kde jsou při galaktické komunikaci používány tachyonové vysílače.

Tachyonizované materiály nabízí přímy přístup k nekonečným možnostem Pole Nulovehého Bodu. Důkazy účinků Tachyonizovaných materiálů jsou pokryty uznáním a zapsáním v americkém patentu 2010 US Patent. Podle kvantové fyziky není hmotný vesmír ničím jiným, než jen velmi zhuštěnou formou energie. Všechno, co existuje v tomto vesmíru, od nejjemnějších, čistých oblastí energetických struktur, až po nejhrubší a nejhustější oblasti hmoty, je uspořádáno v energetickém kontinuu.

Tachyon, slovo z řeckého ταχύς – rychlý. Sice ještě není prokázaná „vědou“. Tachyon prostě není vidět, není slyšet. Tachyon je energie. Myšlenka také není vidět a jaké dokáže způsobit nedobrotu… Tachyon je stále kolem nás.

Pyramidy jsou dílem velice vyspělé civilizace a rozhodně to nejsou hrobky faraonů, jak se nám snaží namluvit, aby byl utajen jejich původní účel. Všechno je jen energie a vibrace. Tento dokument vám objasní, mnohá tajemství a souvislosti.

Nikola Tesla (10. července 1856, Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko – 7. ledna 1943, New York) byl americký fyzik srbského původu, vynálezce a konstruktér elektrických strojů a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud.