Sociologie

Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč různými sociologickými školami a paradigmaty. Sociologie je chápána např. jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a nebo o sociální změně.

Sociolog Jan Keller nedávno připustil, že při současném stavu společnosti může už příští generace žít ve feudalismu. ParlamentnímListům.cz však objasnil, že by nebylo na místě si pod tímto pojmem představovat rytíře v brnění, tak jak máme zapsáno v paměti z hodin dějepisu.

Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA.

Avram Noam Chomsky (* 7. prosince 1928 Philadelphia) je americký filozof, lingvista a logik židovského původu, tvůrce tzv.

Pořad o velkoleposti a zároveň dvojsečnosti pokroku lidstva odhaluje velké riziko provozování softwaru 21. století v podobě našeho know-how na prastarém hardwaru, kterým je náš mozek primáta, jenž nebyl 50 000 let upgradeován.

Záznam přednášky Jana Sokola, pořádané Svatojosefskou jednotou v Poličce, 11. listopad 2011

Jan Keller je jedním z mála levicových ideologů, o němž s rozpačitým uznáním hovoří i pravicové osobnosti.

Autorské čtení známého sociologa a populárního publicisty prof. Jana Kellera o postupujícím rozevírání sociálních nůžek v západní společnosti.

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., (* 23. ledna 1955 Frýdek-Místek) je moravskýsociolog, publicista, environmentalista. Hlásí se k levici.