Reinkarnace

Reinkarnace (doslovný překlad znovuvtělování, česky převtělování) je označení filosofického nebo náboženského konceptu, že duše nebo duch začne po biologické smrti nový život v novém těle, které může být lidské, zvířecí či spirituální v závislosti na morálních kvalitách aktivit, vykonaných v předchozím životě. Reinkarnace je centrálním principem nejen všech indických náboženství, ale byla uznávána i historickými osobnostmi jako byl Pythagoras, Platon a Sokrates. Je také běžnou vírou keltských druidů, členů theosofické společnosti, přívrženců nového náboženského hnutí Eckankar a kmenů na Sibiři, západní Africe, severní Americe či Austrálii.

Témata spojená s listopadem a také něco, co lze označit za tabu v dnešní společnosti. Žijeme, jako kdybychom nikdy neměli být staří a umřít. Jak ke smrti přistupují jiné kultury a co o ní říkají význační lidé dnešní doby.

Kde jste byli před narozením? Je-li duše nesmrtelná, musela žít i před narozením. Život před životem je stejná záhada jako život po smrti.

Hodně dětí se zdá být mnohem moudřejších, než je jejich skutečný věk. Naše kolegyně v americké redakci Epoch Times, Tara MacIsaacová, u příležitosti Halloweenu sestavila přehled deseti neuvěřitelných až strašidelných věcí, které malé děti pronesly o svých minulých životech.

Teal Scott - Existuje Karma?

Třicet let mezi mrtvými - přednáška Ing. Artura Zatloukala z Přednáškového fóra 2010 v Brně. Život po životě.

Órigenés patřil mezi významné myslitele a spisovatele pozdní antiky. Byl charismatickou a nezlomnou postavou patristiky třetího století. Přestože vystupoval z pozice pravověrného křesťana, jeho vnitřní postoj byl blízký neoplatónskému pohledu.

Kateřina vypráví, jak se její syn v devíti letech rozpomenul na život na Plejádách a jak ho popisuje.

Edgar Cayce bývá spojován s Atlantidou. Její hledači využívají jeho informace, které získával v transu. Muž vybavený mimořádnými schopnostmi přinesl z Akášické kroniky mnoho cenných zpráv. Také o zaniklé Lemurii nebo mayské, aztécké či toltécké kultuře. Dodnes z něj těží esoterici po celém světě.

Michal David a Marta Foučková na duchovní cestě za minulými životy a smyslem lidského života. - Ztráta dcery a způsob, jakým se s ním vyrovnal známý zpěvák. - Pořad z cyklu České televize, provází novinář Honza Dědek.

Víra ve znovuzrození a převtělování duší má své kořeny hluboko v dějinách. Je zdokumentována v nejrůznějších formách u většiny vyspělých kultur a národů všech světadílů.

Narodil se pravděpodobně v Alexandrii okolo roku 185 po Kr. v křesťanské rodině. Jeho otec Leonidas zemřel v roce 202 za pronásledování Septimiem Severem mučednickou smrtí, matka jen obtížně a násilím zabránila Órigenovi, aby svého otce nenásledoval.

Statistický výskyt smrti u člověka je stoprocentní. Ale tím to nekončí. - Přednáška Ing. Artura Zatloukala z Přednáškového fóra Světa Grálu v Praze (2009). Tato přednáška byla převzata z kanálu TVSvetGralu.

Ing. Artur Zatloukal, ročník 1943, žije v Brně. Vystudoval strojní inženýrství a po celou dobu své aktivní zaměstnanecké činnosti pracoval jako technik v elektrárenství. Současně se zabýval světonázorovými otázkami, vždy především ve vztahu k praktickému životu.

CHLAPEC, KTERÝ VIDĚL PRAVDU je název představení Léčivého divadla Gabriely Filippi. Vypráví skutečný příběh podle deníku anonymního autora z časů viktoriánské Anglie. O tom, jaké je to vidět auru, duchy, i skryté myšlenky druhých, a žít s tím uprostřed těch, kteří to nevidí.

Pyramidy jsou dílem velice vyspělé civilizace a rozhodně to nejsou hrobky faraonů, jak se nám snaží namluvit, aby byl utajen jejich původní účel. Všechno je jen energie a vibrace. Tento dokument vám objasní, mnohá tajemství a souvislosti.

Stránky