Mozek

Al Seckel, kognitivní neurovědec, zkoumá, jak vnímání iluzí dokáže oklamat náš mozek. Mnoho optických klamů mu pomáhá dokázat, že jsme nejen snadno oklamatelní, ale i že to máme rádi.

Od určité doby slabika "DO" nahradila původní označení cíle „UT“. Plynulý (houpavý) pohyb mezi polaritami, zřejmý ze tvaru "U" je sice cílovým symbolem pro „Zlatý věk lidstva“, ale ta doba je podmíněna pochopením příčin, oddělujících vrstvy živé přírody (vnímání času) a znalostí cesty, kudy putují informace v prostoru.

Působení drog na lidský mozek a vědomí. Zajímavý francouzský seriál (2005), podrobně mapující účinky různých drog na člověka.

Stalo se to skoro módou. Kdo má psychické problémy, může vyzkoušet terapii minulými životy. Naděje, že se vám uleví, tu možná je, ale určitě tu je i velké riziko, že v rukou špatného terapeuta na tom budete hůře než předtím. Přesto se této metodě poddaly i mnohé známé osobnosti.