Meditace

S lehkostí básníka vysvětluje Milan Calábek onu iluzornost vnímání skutečnosti zažívanou skrze slova,pojmy a představy.

Mnoho lidí přichází ke mně a stěžují si, jak jsou nespokojeni a nešťastni a chtějí po mně, abych jim na to vymyslel nějakou meditaci. "První musíš pochopit v čem je základ tvé nespokojenosti.

I duchovní člověk, který se snaží žít dobrý a čestný život, se mnohokrát v životě dostane do situace, ve které je zkoušen nejen z té strany, kde musí prokázat pokoru, trpělivost, pozorumění a shovívavost, ale i z té druhé strany, kdy je třeba projevit odvahu, neoblomnost, neústupnost a odpor.

Paul Brunton (21. října 1898 v Londýně - 27. července 1981 ve Vevey ve Švýcarsku) byl britský filosof, mystik, a cestovatel. Je autorem třinácti knih (vydaných za jeho života), z nichž první, Tajnosti indické, byla publikována v roce 1935 a poslední, Duchovní krize člověka, v roce 1952.

Věřím, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom zodpovědný. Čemu věřím, to také žiji.