Křestanstvi

Animovaná mapa ukazuje jak se šířilo pět největších světových náboženství v průběhu dějin - hinduismus, buddhismus, křesťanství, judaismus a islám. Tyto náboženské skupiny formovaly běh historie.

 

 

KDYŽ MÁ VEČER NAŠE TĚLO NEJVĚTŠÍ HLAD, NUTÍME HO K HLADOVCE, ABYCHOM NEPŘIBRALI NA VÁZE. DOPŘÁVÁME SI OVOCE A VŮBEC NEŘEŠÍME, ZDA JE TO PRO NAŠE TĚLO OPRAVDU PROSPĚŠNÉ. A PROČ TAKY, KDYŽ JE PLNÉ VITAMÍNŮ?!

"O křesťanství a o možnosti jeho očištění" - neuhlazené promluvy Petra Chobota

Jan Scotus Eriugena (asi 810/815–877) byl filosof a theolog irského původu, nejvýznamnější myslitel karolinské renesance. Eriugena působil ve Francii na dvoře Karla Holého.

Ellen Gould Whiteová (26. listopadu 1827- 16. července 1915), rozená Harmonová, patří mezi nejvlivnější postavy první generace Adventistů sedmého dne.

Třicet let mezi mrtvými - přednáška Ing. Artura Zatloukala z Přednáškového fóra 2010 v Brně. Život po životě.

Órigenés patřil mezi významné myslitele a spisovatele pozdní antiky. Byl charismatickou a nezlomnou postavou patristiky třetího století. Přestože vystupoval z pozice pravověrného křesťana, jeho vnitřní postoj byl blízký neoplatónskému pohledu.

V souvislosti se smrtí Jana Pavla II. (rok 2005) a volbou nového papeže se v internetových diskusích poměrně často objevovaly připomínky proroctví svatého Malachiáše (1095-1148). Malachiáš vlastním jménem Maelmhaedhoc O’Morgair byl mnichem a biskupem diecéze v irském Armaghu.

Víra ve znovuzrození a převtělování duší má své kořeny hluboko v dějinách. Je zdokumentována v nejrůznějších formách u většiny vyspělých kultur a národů všech světadílů.

Inspirativní povídání o tom, že hmota je nahá, že duchovní svět je nadřazený tomu materiálnímu a že nastal opět čas, abychom probudili to malé čisté dítě v sobě, které zvolá: Král Hmoty je nahý! Iluze materiálního žití je nahá!

Povídání o duchovní čočce, kterou zažíváme, a jak toho ven. V rámci akce SVATOVÁCLAVSKÁ INSPIRACE, celorepublikového setkání lidí dobré vůle, které pořádalo Vědomí Srdce - Ernestína Velechovská k příležitosti svátku sv. Václava, patrona české země.