Hudba

Datum události: 
10.03. od 19:00
Cena: 
200

Každé jednotlivé setkání probíhá různě podle celkové nálady a potřeby celé skupiny.

Průběh lekce

Sejdeme se u šálku čaje v kruhu. Již to, že máme společný záměr a tím je – ŽÍT V HARMONII, má velký význam.

Sezení v kruhu umocňuje pocit sounáležitosti, klid a radost.

Datum události: 
15.03. od 10:00
Cena: 
1800

Víkendový prožitkový seminář s praktickou výukou

15. - 16. března 2014

Celý Vesmír se skládá z vibrací a to i slyšitelných tonů. Dnešní hudba založená na základním tonu A 440 Hz vytváří nezdravé efekty, jako je asociální chování ve vědomí člověka a jiné negativní proudy, disharmonii celého organismu, pak tedy následně jeho onemocnění.

Deva Premal patří mezi nejznámější a nejvíce prodávané interprety spirituální hudby. 

Snatam Kaur byla vedena od útlého věku k lásce a praktikování jógy a meditace. Byla vychovávána v Sikské komunitě, kde studovala indickou literaturu v Sanskritu. Na základě těchto znalostí se začala zabývat i spirituální hudbou.

Lidské tělo obsahuje 70-80 % vody, která funguje jako tekutý křištálový super vodič. Určitě známe z obrázků krásné molekuly živé vody, když jsme jí dali milující záměr. Voda komunikuje s naší DNA. Jen asi 5% naší DNA funguje jako genetický nosič. Zbytek funguje jako přijímač světla. Připomínám, vše, co existuje je vibrace. Světlo je vibrace fotonů, zvuk je vibrace fononů, Tyto vibrace komunikují uvnitř našich buněk skrze tekutý křištálový proteo-glykanový matrix.

Zvuk byl vždy Posvátný, ať již to byla modlitba, píseň, hudba, liturgický zpěv, či zaříkávání. Posvátný Zvuk byl vždy Silou Životodárnou, Tvořivou, Léčivou. My sami jsme Stvořitelé uvnitř sebe a Světlo si hledá cestu v nás. Zvuk - Vibrace, opětovná integrace vibrací Universa v nás, to je radostná Cesta Tvoření, po níž již kráčíme, Cesta Evoluce, Cesta změny kvality vibrací vně i uvnitř a Cesta návratu k Harmonii Universa, k souladu s Matkou Zemí.

Režie: Igor Chaun. - Dojemný i naturalistický film o pěveckém kursu Idy Kelarové v její Mezinárodní škole lidského hlasu. Kelarová se neomezuje na pouhou výuku zpěvu, ale pomocí práce s duší a tělem otevírá skryté bloky svých žáků, učí je lásce a doslova probouzí jejich hlas...

HARMONIE ČAKER: O hudbě a čakrách - energetických centrech těla.

Od určité doby slabika "DO" nahradila původní označení cíle „UT“. Plynulý (houpavý) pohyb mezi polaritami, zřejmý ze tvaru "U" je sice cílovým symbolem pro „Zlatý věk lidstva“, ale ta doba je podmíněna pochopením příčin, oddělujících vrstvy živé přírody (vnímání času) a znalostí cesty, kudy putují informace v prostoru.

Solfeggio frekvence pocházejí z velmi staré hudební stupnice používané ve starověké hudbě, náboženských zpěvech a obřadech. Věřilo se, že Solfeggio tóny, pokud jsou zahrány nebo zpívány v harmonické kombinaci, umožňují dosáhnout spirituální blaženosti, uzdravení a transformaci.

Zpěvačka a hlasová pedagožka Ivana Lesná vystudovala SŠ a VŠ pedagogickou v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a současně obor muzikoterapie na ZČU v Plzni. Od svých 6let se soukromně věnuje zpěvu, klavíru a tanci, kde prošla od folklóru, disca, moderního -scénického, orientálního až po současné flamenco.

Jana Uriel Kratochvílová (* 14. ledna 1953 ve Zlíně) je zpěvačka, textařka a skladatelka původem z Moravy. Byla první českou zpěvačkou, která v někdejším Československu zpívala v tehdy novém stylu rock-reggae. Jde o osobnost s výstředním zjevem a zcela nezaměnitelným hlasovým projevem.

Michal David a Marta Foučková na duchovní cestě za minulými životy a smyslem lidského života. - Ztráta dcery a způsob, jakým se s ním vyrovnal známý zpěvák. - Pořad z cyklu České televize, provází novinář Honza Dědek.

Vystoupení ve Žďáru nad Sázavou na akci Celosvětové uvolnění strachu - část záznamu improvizace.

Stránky