Evoluce

Evolucionisté nesnášejí fakta a realitu, to je známá věc. I mnohé paleontologické a archeologické nálezy jsou jim z duše odporné, protože bourají jejich zamilovanou evoluční pohádku. K takovým nálezům patří také asi 50 tisíc rytin na andezitových kamenech v indiánské kultuře Ica v Peru.

 

Při vysvětlení omylu Darwinovy teorie o vývoji drůhu je asi nejlépe začít u zvířat, ze kterých se měl člověk vyvinout. Vesmírní lidé i nich říkají, že jsou nositeli ducha stejně jako člověk a jejich úkolem je dosáhnout vyššího stádia duchovního vývoje. Jsou nositeli duchovní síly, která má možnost se prostřednictvím hmotných světů vyvíjet, individualizovat a stát se postupně myslící identitou – bytostí, které si je vědoma sama sebe a má svobodnou vůli.