Chemtrails

Chemtrail (z anglického chemical trail) je – podle s tímto fenoménem spjatých konspiračních teorií – stopa podobná běžné kondenzační stopě (v anglických textech zkráceně nazývané contrail), která obsahuje zdraví nebezpečné chemikálie.

Contrail versus chemtrail

Kondenzační stopa (condense trail, contrail) se objevuje za tryskovými letadly letícími v určité výšce (obvykle 8 – 12 kilometrů) v prostředí s dostatečnou vzdušnou vlhkostí. Kondenzační stopy (kondenzační pás) jsou tvořeny drobnými vodními kapkami nebo ledovými krystalky, které vznikají jako přirozený důsledek promíchávání chladného vzduchu s horkými produkty spalování leteckého paliva. Jejich vznik a přetrvání (případně rozpad) závisí na teplotě, vzdušné vlhkosti, atmosférickém tlaku a pohybu vzdušných mas v místě vzniku.

Podle zastánců konspiračních teorií jsou chemtrails záměrně vypouštěné chemikálie nebo viry, bakterie a plísně. Chemtrails maji mít oproti kondenzačním pásům jiný vzhled, strukturu a především složení. Důvodů pro vypouštění těchto látek je zastánci chemtrails uváděno více, od boje s globálním oteplováním pomocí tzv. globálního stmívání až po pokus o snížení lidské populace a ovládání lidí. Problematikou chemtrails se zabývalo několik studií (např. v podobě laboratorního testování dešťové vody, sněhu nebo zeminy), jež si nechali vypracovat lidé, kteří měli obavu, že se s tímto fenoménem setkávají nad svými hlavami (např. z Phoenixu, Edmontonu, Severní Karolíně a některých kanadských provinciích). Stratosférický inženýring je popsán v jednom z patentů z roku 1991 a označení chemtrails se od 90. let vyskytuje v několika oficiálních amerických vládních a vojenských dokumentech, např. v dokumentech ARPANETu a v první verzi jurikátu americké sněmovny reprezentantů, H. R. 2977 – Space Preservation Act of 2001 (kde v konečné verzi chybí). Z nedávné doby je to například studie vypracovaná na University Of Calgary pro firmu Aurora Flight Sciences Corporation. Oficiální (politická, vojenská,…) místa tuto konspirační teorii odmítají.

Chemické složení chemtrails

Chemtrail je podle těchto teorií tvořen chemikáliemi, které mohou být nebezpečné lidskému zdraví, nebo přímo prudkými jedy (baryum, bauxit či jiné oxidy hliníku, dibromidetylén, sloučeniny vápníku a hořčíku, různá polymerová vlákna apod.).

Zdravotní problémy

Zastánci této teorie uvádějí celou řadu zdravotních obtíží, které mají chemikálie v chemtrails způsobovat. V odborné vědecké databázi PuBmed, však neexistuje ani jediná odborná práce, která by údajné zdravotní potíže připisované chemtrail obsahovala.Konkrétně o zdravotních implikacích z těchto chemikálií pojednává např. práce Clifforda E. Carricoma.

Chemtrails - seznam napadených států

Chemtrails - víme co se za tím skrývá? Kdo podporuje tyto podivné

MMS je prostředkem, který účinkuje na mnoho typů nemocí. Farmaceutické koncerny brojí proti tomuto roztoku, jelikož není patentovatelný a je příliš levný, tudíž nevyhovuje standardní farmaceutické politice orientované na zisk.

Švédský list Katrineholms Kuriren, píše, že Hagberg je první výše postavenou političkou, která veřejně adresovala problém „chemtrails".

Chemtrails je smutnou realitou dnešního světa. Probíhá bakteriologický ůtok, na celé lidstvo. Pomoci chemických a bakteriologických prostředků, je také upravována lidská DNA. Klimaticko - tektonické zbraně, jsou připraveny k použití. Jak dlouho ještě budeme dělat, že nic nevidíme a že se nás to netýká?

Zprává o chemtrails na Prima TV.