Budhistické citáty a přísloví

Meditovat byste měli půl hodiny denně, pokud nemáte moc práce.

Pokud máte moc práce, měli byste meditovat hodinu! - buddhistické přísloví

Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje.“