Biotronika

Biotronika je obecně studium působení předpokládaného biologického pole (biopole) jednoho lidského organismu na druhý, v takovémto případě se jedná o zprostředkování působení dosud známými fyzikálními interakcemi. Častěji se však setkáváme s pojetím biotroniky spojeným s biopolem v analogii pojmu aury, v takovém případě „biotronici“ předpokládají působení uskutečněňované „duchovní“, „vitální“ silou (ne ve smyslu fyziky), nebo dosud neznámou „fyzikální“ interakcí.

U nás je považován za zakladatele biotroniky jako filosofie bytí a léčitelské metody „duchovní silou“ J. Zezulka, který počátkem 80. let 20. století např. účastnil výzkumu fenoménu léčitelství v nemocnici ve Vimperku pod záštitou psychoenergetické laboratoře vedené F. Kahudou. T. Pfeiffer žák J. Zezulky založil v r. 1994 Duchovní univerztu bytí, jejíž zvláštností je, že upřednostňuje studium „lidství“ a „duchovna“ před standardním vzděláváním v „popisných vědách“ jako je fyzika, chemie, dějepis atp. „Univerzita“ vydává  Časopis Bytí, zabývající se „životní“ filosofií a duchovnem.

Josef Zezulka (1912-1992) byl léčitel a světově známý filosof. Podle jeho vlastních tvrzení se nedopracoval k jeho schopnostem sám, ale získal je během jednoho okamžiku jako dar z duchovního světa.

Za svůj život vyléčil tisíce lidí! - Dokument biotronika Tomáše Pfeiffera, Zezulkova žáka a pokračovatele, z roku 1992. - Josef Zezulka byl léčitel a filosof. Podle vlastního tvrzení se nedopracoval ke svým schopnostem sám, ale získal je během jednoho okamžiku jako dar z duchovního světa.

Josef Zezulka se narodil 30. 3. 1912 v Brně, žil a pracoval v Praze. V roce 1945 na Velikonoce, bylo mu 33 let, se jeho život neobyčejně tajemným způsobem náhle změnil. Zažívá mimořádný stav jakoby rozevřeného vědomí. Říká: "Jako bych si vzpomněl na něco, co jsem již věděl a co jsem zapomněl." Dostává dva dary.