Ruda Špaček: CHCEME POZNAT PRAVDU

O přípravě a užívání „zázračného" léku MMS (Miracle Mineral Solution) . Tentokrát více podrobně a více prakticky. Další přednáška Rudy Špačka, faráře Církve čsl. husitské, tentokrát v Heřmanově Městci dne 18.8. 2011.

Pokračování dobrovolné a nezištné informace faráře Špačka o zatajovaném léku, který dokáže levně a jednoduše téměř „zázračně" léčit většinu stávajících nemocí.

Ruda Špaček: CHCEME POZNAT PRAVDU (podrobnosti o léku MMS), 18.8. 2011

Píše se o: 

Reklama