Edgar Cayce

Edgar Cayce se narodil 18. Března 1877, na farmě nedaleko Hopkinsvillu v Christian Country v Kentucky. Cayceovi byli konzervativní rodinou. Jeho otec Leslie byl smírčí soudce, dědeček farmář, u kterého se projevily částečně mimosmyslové schopnosti, dokázal hledat vodu pomocí proutku, lískové větvičky ve tvaru Y. Přesto, že měl normální rodinné prostředí, byl Edgar jiný než jeho kamarádi, zajímala ho Bible, navštěvoval presbyteriánský kostel (“odnož” křesťanské církve) o zábavu a hry příliš zájem nejevil. Když měl malý Edgar šest nebo sedm let, prozradil svým rodičům, že někdy vidí a mluví s příbuznými, kteří nedávno zemřeli. Rodiče těmto jeho vizím nepřipisovali velký význam, spíš vše viděli v jeho představivosti, proto Edgar našel útěchu v Bibli, kterou se rozhodl přečíst od začátku až do konce a poté ji četl každý rok svého života. Postavy v Bibli mu byli velmi známé a připomínali mu jeho život, jako kdyby se shodoval s Biblí.

Edgarovi Vize v dětství

V dětství měl Edgar velmi zvláštní vizi, která ovlivnila celý jeho zbytek života, kdy se mu zjevila při čtení Bible, jak seděl sám ve své skrýši, zářící jako slunce, postava v bílém a zeptala se ho, co by si přál, aby se mu splnilo v životě. Edgar se nepolekal, neboť mu připadalo, to co vidí a slyší za naprosto normální. Odpověděl jí, že by chtěl pomáhat bližním, malým dětem, které jsou nemocné a aby mohl milovat bližního svého. Nakonec postava zmizela. Po tomto setkání se Edgar nemohl ve škole soustředit, napsal špatně školní práci, protože přemýšlel o předchozí události a dostal proto trest pětsetkrát napsat na tabuli slovo “cabin”(kabina), byl to trest za špatný pravopis. Téhož večera se však doma na učení nemohl soustředit také a přesto, že byl unaven, mu otec přikázal vše dokončit. Edgar v sobě uslyšel opět hlas, se kterým se setkal už dříve při čtení Bible předchozího dne, který mu řekl “usni a my Ti můžeme pomoci”. Brzy nato usnul na slabikáři a po probuzení znal vše, co bylo ve slabikáři napsané.

Talent, který se u Edgara objevil, začala poznávat i jeho rodina. Mohl se vyspat na školní učebnici, jakékoli knize nebo dokumentu a ráno byl schopen zopakovat obsah, slovo od slova, v libovolné délce. Používal také při opakování textu slova, která se nemohl nikde naučit, neboť jejich význam přesahoval Edgarovo vzdělání. Takto pomalu se začínaly neuvěřitelné Edgarovy schopnosti projevovat. Jeho rodiče neměli peníze na jeho další studia, a aby svým rodičům finančně vypomohl, začal pracovat na farmě, celkově dokončil osm tříd základní školy. Rodina, z které Edgar pocházel, se odstěhovala v prosinci 1893 do městečka Hopkinsville, kde Edgar pracoval v obchodě s obuví a později v knihkupectví na Main Streat. V sousedství poznal Gertrudu Evans, která mu navracela vnitřní klid, posilovala a povzbuzovala jej ve studiích Bible. Chtěl se stát duchovním, ale z důvodu nedostatku peněz a malých předpokladů pro toto studium, se jeho přání nenaplnilo. Setkal se však s Velkým evangelistou Dwight Moodym, který mu řekl “Bohu můžeš sloužit kdekoli synu a čímkoli”. Cayceho tato slova provázela celý život a nikdy na ně nezapoměl.

Seznam článků

Výjimečný půlhodinový životopis nejúspěšnějšího věštce světa, zvaného "spící prorok" (1877-1945), který po sobě zanechal přes 13 000 zaznamenaných proroctví. Jedná se o nejlépe zdokumentovaný život a práci jasnovidného člověka v lidských dějinách.

Nedělní  povídní s Josefem. Tentokrát jsme se tematicky věnovali vlivu a dopadu lidské mentální činnosti na fyzický prostor domoviny i absenci pozitivního přístupu či nadhledu v lidském životě.

Edgar Cayce bývá spojován s Atlantidou. Její hledači využívají jeho informace, které získával v transu. Muž vybavený mimořádnými schopnostmi přinesl z Akášické kroniky mnoho cenných zpráv. Také o zaniklé Lemurii nebo mayské, aztécké či toltécké kultuře. Dodnes z něj těží esoterici po celém světě.

Další povídání cyklu Cesty víry s Josefem a Rudou je zaměřeno na téma pomoci a služby jednoho druhému.

Podle Edgara Cayce je vznik člověka spojen s experimenty, které zapříčinily uvíznutí vesmírné rasy v pozemských podmínkách...

Josef interpretuje astrolgické pohledy, tak jak je poznal u amerického jasnovidce Edgara Cayce. Na závěr se pokoušíme uveřejnit Caceho jednoduché pravidlo pro život. Je to obdoba havajského Ho'oponopono, zlaté pravidlo aneb rada pro skutečnou kvalitu lidského života.

Stránky