Zemejas.cz - jiný pohled na realitu

Tradiční zenové příběhy z klášterů.

Skvělé čtení pro odpočinek i poučení.

Pro začátek jeden zenový vtip:

Víte kolik je třeba zenových mistrů na výměnu žárovky?

Dva - jeden, aby ji vyměnil a druhý, aby ji nevyměnil.

Putovali spolu dva zenoví mniši Tansan a Ekido a dospěli k brodu. Na břehu stála překrásná mladá dívka v hedvábném kimonu. Očividně měla strach přejít přes řeku, protože ji vzedmuli silné deště.Ekido se rychle podíval jinam. Naproti tomu Tansan nezaváhal a beze slova vzal dívku do náruče a přenesl ji přes řeku. Na druhém břehu ji opatrně postavil a oba mniši...

Videa, články, osobnosti a další zajímavosti z oblasti vědy, zdraví, historie, medicíny, fyziky a dalších oblasti života či naší Planety Země.

Lektoři: 
Datum události: 
30. Září 2012 - 12:00 - 12:45
Cena: 
90 Kč

Náš svět je plný energií. Tyto síly putují zdánlivě nepochopitelnými cestami, kolem nás se dějí věci, nad kterými kroutíme hlavou. My jsme však skutečnými projektanty událostí s obrovskou schopností je zhmotnit. Toto pochopení je klíčové pro vidění úplných souvztažností událostí ovládaných našimi vlastními emocemi, silnými záměry a cílenou pozorností. Celkový vnější obraz bytosti je tak uměle vytvořen jejím ztotožněním se s vlastní představou. Je to taková zdánlivě nevinná hra na sebe a ty druhé. Jednou, dříve nebo později, se mysl a s ní celý fyzický svět zákonitě zhroutí do srdce a bytost částečně nebo úplně pochopí, že její skutečná existence je jednota.

Přibližně taková úvaha za současné snahy o vlastní vývoj a nedocenitelné pomoci a lásky lidí kolem, dále dlouhodobý zájem o tuto oblast, mne dovedla k volným energiím. Avšak v jiném, novém tvořivém pojetí.

Nový svět bude se samozřejmostí uznávat zákony vesmíru. Na tomto uznání a pochopení je podle mého názoru potřeba stavět. Náš problém není technologický, ale duchovní. Ve chvíli, kdy pochopíme principy a přistoupíme k nim kolektivně s pokorou, vděčností a odvahou, budou i nejnepředstavitelnější vize sloužící všem, realizovány.

Za svoji cestu považuji objasňování duchovních zákonitostí a praktického využití energetických možností, pro zdravý vývoj jedince a společnosti.

Stránky